Uzman Ufuk Okan Güvendiren tarafından verilecek olan “Etkin Ekip Çalışması” eğitimi kapsamında katılımcıların ekip üyesi olma ve sürdürülebilir takımların oluşturulması için gerekli özveri ve beklentilerin neler olması gerektiği konusunda konuşulacaktır. Eğitim süresince dinleyicilerin katılım sağlamasına yönelik yapılacak tüm çalışmalarla, bireyleri farklı özellikleri ile takıma katacakları enerjilerin neler olduğunu anlayabilmek, aynı zaman takım içerisinde uyumsuzluklarla ilgili alınacak olan önlem ve eylem planlarının kurgulanmasına dair fikir ilişkisini geliştirmek amaçlanmaktadır.


Eğitimin Alt Başlıkları;

Takımın Sağlık Kontrolü

Ekibin Amacı ve Yönü

Ekip Liderliği

Takım Farklılıklarını Anlamak

Takım Süreçleri

Ekip İletişimi