Uzman Selen Doğan tarafından verilecek olan “Gönüllülük ve Gençlik/ Genç Hakları” eğitiminde, katılımcı gençlere “gençlik hakları” bilincinin kazandırılması hedeflenmektedir. 

Gençlerin kendilerine özgü sorunları, öncelikleri, talepleri ve ihtiyaçları vardır. Bazı kültürlerde yaşa dayalı ayrımcılık yaygın bir tutumdur. Bu tutum, gençlerin yetenekleri ve becerilerini kullanarak güçlenmelerinin önünde bir engel teşkil etmektedir. 

Bu eğitim gençlik haklarının görünür olması yoluyla korunması, ilerletilmesi ve savunulmasına katkıda bulunacağı gibi gençlerin kendi haklarının farkına varmasını da sağlayacaktır. Eğitimin sonunda tüm katılımcılar için hak temelli bakış açısını içselleştirmek, gençlik haklarına dair farkındalık edinmek, yapabilirliklerini arttıracak motivasyon ve bilgi birikimini güçlendirmek gibi kazanımlar elde edecektir. 


Eğitimin Alt Başlıkları; 

Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi 

Toplumsal Değişimin Aktörleri Olarak Gençlerin Toplumda Temsili 

Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadeleye Genç Yaklaşımı 

Yasal ve Anayasal Dayanaklarda Gençler 

Gençlik ve Hak Temelli Yaklaşım