Merkezi Ankara’da bulunan Kamu Araştırmaları Vakfı, 1 Aralık 1995 yılında faaliyetlerine başlamış ve ülke genelinde toplumu ilgilendiren kültürel, sosyal ve politik sorunların çözümlerine yönelik faaliyetler ve projeler yürütmektedir. 

İnsan hakları, kadın hakları, eğitim, gençlik, istihdam, kültürel farklılıklar, göç, sağlık ve çevre gibi kamuyu etkileyen tüm alanlarda çalışma yapan KAV, iş birlikleri geliştirerek kurumsal projeler, eğitim faaliyetleri, mentörlük hizmetleri, seminerler, izleme çalışmaları ve akademik ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmekle birlikte ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik de projeler hazırlamakta ve yürütmektedir. En yakın zamanda “Covid-19’dan Etkilenen Kadın Kobilerin Güçlendirilmesi” projesini yürüterek sonuçlandıran KAV, bu proje kapsamında Ankara’da bulunan kadın işletme sahiplerine mentörlük vererek özellikle pandemi sürecinde ayakta kalmalarına katkı sağlamak üzerine çalışmalar yürütmüştür.

Yürüttüğü bu tür faaliyetlerle KAV, toplumun karşı karşıya bulunduğu siyasi, ekonomik ve idari darboğazlara çözüm yolları bulunmasına ve potansiyel kaynakların harekete geçirilmesi suretiyle kamu yönetiminin iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.