Uzman Figen Doğan tarafından verilecek olan “İletişim Becerileri” eğitimi kapsamında, bireyin kendisini ve ilişki içinde olduğu insanları daha iyi tanımasına ve etkili iletişim kurmasına katkı sağlayarak iletişimdeki olası çatışmaları önlemek, dolayısıyla iletişim yetkinliklerini arttırmak amaçlanmaktadır. Bu eğitimle bireylerin doğru iletişim yöntemlerini kullanarak kişisel ve kurumsal başarılarının gelişimine katkı sağlanacaktır.


Eğitimin Alt Başlıkları;

İletişim nedir?

İletişimde temel ilkeler

İletişimde soruların kullanımı

İletişimde geri bildirim

İletişimde kullanılan dil (Ben dili & Sen dili)

Algılama ve bireysel farklılıklara göre iletişim yöntemleri

İletişimde temsil sistemleri

İletişimde beden dili ve etkin kullanımı

İletişim kazaları, iletişim engelleri ve aşma yolları

Empatik iletişim neden önemlidir?

İletişimde etkin dinleme

Hipnotik dil kalıpları ile iletişim