Kamu Araştırmaları Vakfı tarafından yürütülen “Değişen Dünya Gelişen Gençlik Projesi”, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

 

Projenin en temel hedefleri;

  • Gençlerin gençlik ve gönüllülük hakkında bilgi ve farkındalıklarını artırmak,
  • İş ve sosyal yaşamlarında ihtiyaç duyacakları iletişim becerilerini geliştirmek,
  • Gençlere değişen dünya dinamiklerine, geleceğin iş modellerine ve sosyal şartlarına adapte  olabilmelerini sağlayacak becerileri kazandırmak,
  • Gençleri güçlendirerek istihdam edilebilirliklerini artırmaktır.

 

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler;

Değişen Dünya Gelişen Gençlik Akademisi: Üniversite 3. ve 4. sınıfta eğitimlerine devam eden ve/veya son 3 yıl içerisinde mezun olmuş 20-26 yaş aralığındaki 200 gence aşağıdaki konularda online eğitimler verilecektir;

 

  • Gönüllülük ve Gençlik / Genç Hakları Eğitimi 
  • Dijital Aklın İş Hayatına ve Sosyal Hayata Etkisi Eğitimi 
  • İletişim Becerileri Eğitimi
  • Etkin Ekip Çalışması Eğitimi
  • İş Yaşamına Giriş Eğitimi/ Özgeçmişin Önemi ve LinkedIn
  • Esnek ve Uzaktan Çalışma Becerileri Eğitimi 

 

Mentörlük Faaliyetleri: Akademiye katılan kariyerlerinin başındaki 20 gence birebir mentörlük verilerek kariyerlerine sağlam adımlarla başlamalarına katkı sağlanacaktır.

 

Online Eğitim Videoları: Akademi kapsamında verilecek eğitim başlıklarında her biri 1’er saat olmak üzere 6 adet eğitim videosu yayınlanacaktır.

 

Kariyer Sohbetleri: Herkesin katılımına açık olacak olan kariyer sohbetleriyle kariyerinin başındaki gençlerin iş yaşamını ve iş yaşamında karşılaşacakları hakkında onları bilgilendirmek ve kişisel, sosyal ve iş yaşamına yönelik becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.